Cảnh báo: Cố tình Spam check thẻ sai sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn

Hệ thống chạy được thẻ tự động cả 3 nhà mạng: Viettel, Vinaphone, Mobifone

KHÔNG nuốt thẻ của đối tác hoặc bảo trì thẻ dưới mọi hình thức !

Tài khoản hiện có
Nhà mạng
Mệnh giá
Số Seri
Mã thẻ
Nhà mạng 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000 200.000 300.000 500.000 1.000.000
Viettel 9000 18000 27000 45000 90000 180000 270000 450000 900

Hệ thống đổi thẻ tự động, chiết khấu hấp dẫn

Địa chỉ: Nghê An, Việt Nam

Hotline: 0345678910 (Mr.Dũng)

Email: nhokw4tv@gmail.com